Wszystkie

No alerts found.

TRACIMY LAS SOSNOWY!

TRACIMY LAS SOSNOWY!
Wstecz

TRACIMY LAS SOSNOWY!

2 lutego 2024

Czekasz na ten pierwszy wiosenny spacer? Myślisz, że zanurzysz się w pobliskim miejskim lesie?

Usłyszysz śpiew ptaków w wiosennym poruszeniu, w koronach drzew, a tak wyczekiwane po zimie słońce będzie przeświecać przez gałęzie i zaglądać w Twoje zmrużone powieki. Pies będzie radośnie poszczekiwał, merdając ogonem w zabawie na powietrzu. Lekki wiatr być może muśnie Twoją spragnioną światła dziennego twarz, a gdy zaciągniesz się leśnym, świeżym przepełnionym wilgocią powietrzem, poczujesz jak każda komórka Twojego ciała odpręża się i odżywa pod wpływem wiosennego spaceru po lesie. Lesie, który może widzisz codziennie gdy przejeżdżasz tuż obok.

Jak się czujesz? Przyjemnie?

Niestety. Tak już nie będzie. Dlaczego? Bo Białobrzegi lubią ciszę! Niebawem zmąci ją na chwilę ciężki sprzęt do pozyskiwania drewna! Wtedy będzie już za późno.

W lesie sosnowym za Zakładem Usług Komunalnych planowane jest niezwykłe przedsięwzięcie Nadleśnictwa Dobieszyn – tzw. TPP, czyli trzebież późna pozytywna. Brzmi jak kiepski żart. Kto by pomyślał, że pojęcie „pozytywna” kryje w sobie tajemnicę usuwania drzew, prawda?

Aby wam zobrazować jak po tym „pozytywnym” zabiegu będzie wyglądał las miejski za ZUK, przywołamy jedynie obecny wygląd terenu przy domkach harcerskich przy oczyszczalni, gdzie niedawno miała miejsce podobna trzebież. Tam, jak pewnie zauważyliście, ostatnio prowadzono „pozytywną” politykę leśną, która obecnie w tamtych okolicach wątpliwie cieszy ciało i umysł.

Aby jeszcze lepiej przybliżyć Wam wymiar planowanego zabiegu, wspomnimy, że:

> z jednej tylko działki za ZUK (adres leśny 16-02-1-03-94-a-00) plan pozyskania drewna to 699 m3

> z kolejnej, idąc w kierunku pomnika Jana Pawła II to 319 m3 drewna.

> sumarycznie tylko w okolicy ZUK ma być pozyskane ok 1200 m3 drewna!

Liczby robią wrażenie? To wszystko dodatkowo okraszone jest wyjaśnieniami Nadleśnictwa o pozytywnym wpływie gospodarki leśnej.

Dla nas to cichy dramat odbywający się za milczącym przyzwoleniem. Czy słyszycie jakieś inne głosy sprzeciwu?

Ta część lasu powinna pozostać nietknięta ponieważ stanowi bezcenne miejsce rekreacji mieszkańców miasta. Miasta, powoli zalewanego betonem i kostką brukową, w którym drzewa nagminnie przeszkadzają, śmiecą i są ogławiane, ku chwale małomiasteczkowej estetyki. Miasta w którym od lat nie został wytyczony ani jeden, nowy miejski park, czy zielone miejsce rekreacji i wypoczynku.

Paradoksalnie, z Białobrzegów i okolic pochodzi elitarne grono leśników, którym, mamy wrażenie, że ta sprawa jakoś kompletnie umyka.

W 2023 interesowaliśmy się losem lasu w okolicy ZUK. Wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Nadleśnictwa Dobieszyn jakie są plany względem tego lasu. Otrzymaliśmy nawet odpowiedź, która niejednoznacznie traktowała o planach wobec terenu. Uspokajając jednocześnie przekonywała o pozytywnych planach wobec położonych tam działek leśnych. Pismo zamieściliśmy na Facebook.

Apelujemy do Was, mieszkańców, do miłośników spacerów, biegania, nordic walking: Nie pozwólmy leśnikom pozyskać drewna z tego terenu. Niech ten las pozostanie nietknięty, a wszelkie prace obejmują jedynie zachowanie bezpieczeństwa. Jeżeli zauważycie ciężki sprzęt, natychmiast nas alarmujcie. To ostatnie miejsce, które stanowi zielone płuca miasta!

Apelujemy również do włodarzy. Zatrzymajcie te planowane działania! Niech las sosnowy za ZUK pozostanie miejscem, gdzie mieszkańcy Białobrzegów będą mogli cieszyć się spokojem i urodą przyrody. Ocalmy to wyjątkowe miejsce od niepotrzebnej ingerencji, by mogło dalej stanowić oazę zieleni w sercu naszego miasta.

Chcecie zareagować? Na dole zostawiamy przykładową treść jaką możecie użyć pisząc list lub wysyłając maila do Nadleśnictwo Dobieszyn, Lasy Państwowe i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Pokażmy wspólnie, że to miejsce nie jest nam obojętne

Informacyjnie. Szczegóły całego przedsięwzięcia Nadleśnictwa Dobieszyn są tu: https://platformazakupowa.pl/transakcja/838899 Zobaczycie trudne w odczytaniu dane, ale również kto i za jakie kwoty będzie wykonywał zlecenia.


PRZYKŁADOWA TREŚĆ PISMA:

W związku z art. 74 Konstytucji RP: „Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”
Oraz art. 4, ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody: „Organy i podmioty obowiązane do dbałości o przyrodę i jej ochrony.
1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.
2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.(…)”
Ja, niżej podpisany/a, mieszkaniec/mieskzanka gminy Białobrzegi apeluję do Państwa o natychmiastowe wstrzymanie wycinek (w tym rębni i trzebieży) na obszarze lasów położonych w obrębie miasta Białobrzegi i jego bliskich granicach. Apeluję o rezygnację z planów określonych w postępowaniu na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn w roku 2024 w szczególności dla adresów leśnych 16-02-1-03-94-a-00 oraz 16-02-1-03-95-b-00 (w tym pozostałych wymienionych w dokumentach SWZ, położonych w bliskim ich sąsiedztwie).
Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego lasu są bezcenne, tak jak możliwość korzystania z niego w celach rekreacyjnych, zdrowotnych, turystycznych i edukacyjnych. Rozumiem potrzebę prowadzenia gospodarki leśnej, jednak bardzo chciałabym/chciałbym w Nadleśnictwie Dobieszyn widzieć gospodarza, który zgodnie z ustawowym obowiązkiem dba o trwałość i zrównoważone gospodarowanie wspólnym dziedzictwem. Protestuję przeciwko planowanym wycinkom (rębniom, trzebieżom) i domagam się wzięcia pod uwagę nie tylko produkcyjnych, ale również społecznych i ochronnych funkcji lasu w obrębie Leśnictwa Sucha.
Z góry dziękuję za zrozumienie wyrażonej przeze mnie troski o las, który jest zielonymi płucami miasta. Chcę żeby pozostał taki jak jest obecnie, jakim był od lat, by służył wszystkim mieszkańcom, ucząc szacunku dla rodzimej przyrody. 

Przeczytaj również