Wszystkie

Zieleń ma pod górkę

Zieleń ma pod górkę

Przebiśniegi

Przebiśniegi

SYMBOL MIASTA

SYMBOL MIASTA
Wstecz

SYMBOL MIASTA

18 stycznia 2024

Cały czas zastanawia nas wybiórcze podejście burmistrza do spraw społecznie ważnych. Właśnie z przestrzeni publicznej zniknął historyczny witacz umiejscowiony przy wjeździe do Białobrzegów od strony południowej.

Tak zwany witacz lub inaczej totem z napisem Białobrzegi i herbem miasta to dzieło jednego z mieszkańców Białobrzegów. Miał około 30 lat. Jedyny i niepowtarzalny, oryginalny. Nie jakaś tam zwykła marketingowa instalacja jakich wiele przy drogach. W 2001 roku został ujęty w publikacji Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego – Białobrzegi i okolice w fotografii (załączamy zdjęcie).

Syrenka została zdemontowana, ale mamy nadzieję, że wróci, jeżeli urząd usłyszy Wasz głos. Może stanowisko zajmą regionaliści? Próżno szukać informacji o sprawie, dlatego opisanie całej sytuacji podejmujemy się my.

W lipcu 2022 roku przypomnieliśmy o nim, ponieważ stał się bohaterem naszej gry miejskiej: https://www.facebook.com/26800Bialobrzegi/photos/pb.100080250247399.-2207520000/169073635683870/?type=3 

W kwietniu 2023 roku o jego stanie alarmował Radny Zenon Jachowski. Prosił burmistrza o odnowienie znaku. 

W maju i czerwcu 2023 interweniowaliśmy wysyłając pisma do burmistrza i Zakładu Usług Komunalnych. Prosiliśmy o interwencję i przeprowadzenie prac renowacyjnych. Podaliśmy propozycję nowego miejsca dla totemu. Poprosiliśmy o szacunkowe koszty renowacji (załączamy wniosek z 18.05.2023).

Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź 16.06.2023 o planach demontażu (załączamy odpowiedź). 

30.06.2023 odpisaliśmy celem doprecyzowania o informacje na kiedy planowany jest demontaż totemu/witacza z wizerunkiem Syrenki Białobrzeskiej oraz jakie są plany co do jego dalszego wykorzystania po demontażu? Gdzie będzie składowany totem/witacz? Czy Zakład Usług Komunalnych planuje konsultacje z mieszkańcami co do powyższych działań i planów względem historycznego już totemu/witacza?

6.07.2023 otrzymaliśmy ostatnią odpowiedź, która zamknęła pole na dialog i przypieczętowała los witacza (załączamy odpowiedź).

W całej tej sprawie smutne jest to, że nie wiemy co się dzieje totemem i czy przy okazji demontażu nie pogorszono jego stanu. Tyle słyszymy o działaniach gminy związanych z pogłębianiem wiedzy o historii miasta i okolic. Słyszymy o planach budowy nowych pomników, które konsultowane są z regionalistami. Dlaczego nie dbamy o to co stanowi o oryginalności naszej okolicy?

Jeszcze bardziej bulwersuje fakt, że większe zainteresowanie burmistrza budzi logo stowarzyszenia Inicjatywa Białobrzegi. Otrzymaliśmy dwa wezwania przedsądowe, ponieważ burmistrz widzi w logo herb. Nie widzi jednak potrzeby renowacji historycznego herbu, posiadającego znamiona lokalnego zabytku, symbolu. Nie widzi potrzeby dialogu w sprawie jego losu z mieszkańcami. Przecież łatwiej kupić nowe. 

Mamy nadzieję, że totem nie został zniszczony i dzięki Wam wróci na godne miejsce.

Przeczytaj również