Wszystkie

No alerts found.

SYMBOL MIASTA

SYMBOL MIASTA
Wstecz

SYMBOL MIASTA

18 stycznia 2024

Cały czas zastanawia nas wybiórcze podejście burmistrza do spraw społecznie ważnych. Właśnie z przestrzeni publicznej zniknął historyczny witacz umiejscowiony przy wjeździe do Białobrzegów od strony południowej.

Tak zwany witacz lub inaczej totem z napisem Białobrzegi i herbem miasta to dzieło jednego z mieszkańców Białobrzegów. Miał około 30 lat. Jedyny i niepowtarzalny, oryginalny. Nie jakaś tam zwykła marketingowa instalacja jakich wiele przy drogach. W 2001 roku został ujęty w publikacji Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego – Białobrzegi i okolice w fotografii (załączamy zdjęcie).

Syrenka została zdemontowana, ale mamy nadzieję, że wróci, jeżeli urząd usłyszy Wasz głos. Może stanowisko zajmą regionaliści? Próżno szukać informacji o sprawie, dlatego opisanie całej sytuacji podejmujemy się my.

W lipcu 2022 roku przypomnieliśmy o nim, ponieważ stał się bohaterem naszej gry miejskiej: https://www.facebook.com/26800Bialobrzegi/photos/pb.100080250247399.-2207520000/169073635683870/?type=3 

W kwietniu 2023 roku o jego stanie alarmował Radny Zenon Jachowski. Prosił burmistrza o odnowienie znaku. 

W maju i czerwcu 2023 interweniowaliśmy wysyłając pisma do burmistrza i Zakładu Usług Komunalnych. Prosiliśmy o interwencję i przeprowadzenie prac renowacyjnych. Podaliśmy propozycję nowego miejsca dla totemu. Poprosiliśmy o szacunkowe koszty renowacji (załączamy wniosek z 18.05.2023).

Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź 16.06.2023 o planach demontażu (załączamy odpowiedź). 

30.06.2023 odpisaliśmy celem doprecyzowania o informacje na kiedy planowany jest demontaż totemu/witacza z wizerunkiem Syrenki Białobrzeskiej oraz jakie są plany co do jego dalszego wykorzystania po demontażu? Gdzie będzie składowany totem/witacz? Czy Zakład Usług Komunalnych planuje konsultacje z mieszkańcami co do powyższych działań i planów względem historycznego już totemu/witacza?

6.07.2023 otrzymaliśmy ostatnią odpowiedź, która zamknęła pole na dialog i przypieczętowała los witacza (załączamy odpowiedź).

W całej tej sprawie smutne jest to, że nie wiemy co się dzieje totemem i czy przy okazji demontażu nie pogorszono jego stanu. Tyle słyszymy o działaniach gminy związanych z pogłębianiem wiedzy o historii miasta i okolic. Słyszymy o planach budowy nowych pomników, które konsultowane są z regionalistami. Dlaczego nie dbamy o to co stanowi o oryginalności naszej okolicy?

Jeszcze bardziej bulwersuje fakt, że większe zainteresowanie burmistrza budzi logo stowarzyszenia Inicjatywa Białobrzegi. Otrzymaliśmy dwa wezwania przedsądowe, ponieważ burmistrz widzi w logo herb. Nie widzi jednak potrzeby renowacji historycznego herbu, posiadającego znamiona lokalnego zabytku, symbolu. Nie widzi potrzeby dialogu w sprawie jego losu z mieszkańcami. Przecież łatwiej kupić nowe. 

Mamy nadzieję, że totem nie został zniszczony i dzięki Wam wróci na godne miejsce.

Przeczytaj również