Wszystkie

No alerts found.

ULICA DUCHÓW?

ULICA DUCHÓW?
Wstecz

ULICA DUCHÓW?

8 sierpnia 2023

Spacerując ulicą Krakowską wydaje się, że częściej wspominamy jaki lokal zniknął z mapy miasta, niż cieszymy się z nowych inwestycji. Za każdym pustym lokalem kryje się historia przedsiębiorcy, który stracił nadzieję, oszczędności lub po prostu siły.

Czy ulica Krakowska lata świetności ma za sobą?

Wygląda jakby wyludniała się szybciej niż wskazują statystyki populacji miasta, przypominając wymarłą ulicę z amerykańskich filmów. Dlaczego tak się dzieje? Czy kolaż zdjęciowy to kolejny naoczny przykład „cichego problemu” miasta z którym wydaje się, że nikt nie chce się zmierzyć? Jaką chcielibyśmy mieć ulicę Krakowską? Co powinniśmy zmienić?
Dokument z 2016 roku o nazwie „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 (dostępny w całości tu: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/11125,Uchwaly.html) sklasyfikował ulicę Krakowską w tzw. OKRĘG I, czyli obszar zdegradowany, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Taki okręg cechuje koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. W 2021 roku wizja dla okręgów w tym ulicy Krakowskiej miała zostać osiągnięta i wyglądać tak: „Okręgi I, II i X obszarami uzdrowionymi społecznie, przyjaznymi mieszkańcom, turystom i inwestorom, gdzie aktywni zawodowo, społecznie i kulturalnie mieszkańcy prowadzą życie wysokiej jakości.” Czy tak się stało? Czym różni się Krakowska z 2016 od tej z 2023 roku?
Dokument zakładał także: „Na podstawie zgromadzonych informacji tworzone będą coroczne raporty przedstawiające postępy w realizacji Programu Rewitalizacji”. Jak wiemy urząd ma specyficzne podejście do komunikacji z mieszkańcami więc nie dziwi, że nie znajdujemy tych raportów.
Czy wyciszanie głosu mieszkańców i komunikacja jednostronna samych sukcesów przybliża Białobrzegi do miasta innowacyjnego? Jak powinniśmy wspierać przedsiębiorczość w szczególności wśród młodych? Czy ulica Krakowska staje się ulicą duchów?

Raport o stanie Miasta i Gminy Białobrzegi

Dla przypomnienia cytujemy także fragment wklejany rok w rok, od 2018 do corocznego ważnego dla mieszkańców Raportu o stanie Miasta i Gminy (dostępny w całości tu: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/urzad-miasta-i-gminy/raporty-o-stanie-miasta) „Wizją rozwoju Gminy i Miasta Białobrzegi jest obszar o wysokim poziomie jakości życia mieszkańców, w którym dynamiczny wzrost ruchu turystycznego wspiera lokalną przedsiębiorczość, a nowe inwestycje przyczyniają się do zwiększenia dostępnych miejsc pracy.”

Przyszłość?

Niebawem powstanie jeszcze jeden ważny dokument. Co znajdziemy w nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023 – 2030? Wiele pytań bez odpowiedzi. Konsultacji jeszcze nie widać, a problem z wyludnianiem miasta i jego niewykorzystanym potencjałem wcale nie jest trywialny.

Czy dotychczasowa strategia rozwoju miasta oparta na 6 celach strategicznych (1. Wysoki poziom atrakcyjności turystycznej, 2. Rozwinięta oferta sportowo-rekreacyjna, 3. Szeroka oferta kulturalno-rozrywkowa, 4. Silna gospodarka oparta na kluczowych branżach, 5. Efektywny system pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, 6. Wysoka jakość edukacji oraz atrakcyjna oferta placówek oświatowych) była błędna? Czy cele były innowacyjne? Stary dokument możecie przeczytać tu: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/11127,Uchwaly.html

Przeczytaj również