Wszystkie

No alerts found.

Kiedy 6 lat ufasz władzy lokalnej, czyli historia dyskryminacji

Kiedy 6 lat ufasz władzy lokalnej, czyli historia dyskryminacji
Wstecz

Kiedy 6 lat ufasz władzy lokalnej, czyli historia dyskryminacji

24 października 2023

Pamiętacie, kiedy pisaliśmy…. O uchwale Rady Miasta i Gminy Białobrzegi dotyczącej kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli i szkół, związanej z tym punktacji, oraz że są one niezgodne z prawem oświatowym, bo dyskryminują dzieci z terenu gminy Białobrzegi przy rekrutacji do publicznych placówek oświatowych?

Od 2017 roku nikt z tym nic nie zrobił, czyli JAKO TAKO, bo tak, bo „zawsze tak było” i tak powinno być. Bo dlaczego nie? W końcu jest dość dobrze utrwalona w naszej świadomości konstytucyjna zasada zaufania obywateli do państwa i jego organów. 

My jednak jesteśmy bardziej podejrzliwi i zainteresowaliśmy się tematem. Pierwszy raz napisaliśmy o tym na naszym profilu Facebook 27 marca 2023 roku. 

Chodziło nam głównie o kryterium – „Rodzic kandydata pracuje w miejscowości, w której znajduje się przedszkole” – przyznające 2, często decydujące w rekrutacji punkty oraz „Rodzic kandydata pracuje w miejscowości znajdującej się w obwodzie danej szkoły” – przyznające 14 punktów. 

Pamiętacie ten stres przy rekrutacji, a następnie weryfikowanie list zakwalifikowanych?

Czyżby burmistrzowi były obojętne wpływy do budżetu osób, które CODZIENNIE dojeżdżają do pracy poza gminą Białobrzegi, ale tu mieszkają i odprowadzają tu swoje podatki? 

Dyskryminującą uchwałę „bubel” zaskarżyliśmy do Wojewody Mazowieckiego, który co prawda oddalił naszą skargę ze względu na upływ czasu, jednak wskazał jak poniżej:

Po sześciu latach obowiązującej  uchwały nie dostosowanej do art. 131 prawo oświatowe, udało nam się wpłynąć na zmianę punktacji, tak by nie dyskryminowała dłużej białobrzeskich dzieci podczas przyjęcia do szkół i przedszkoli. Znalazł się w niej odpowiedni zapis i teraz liczą się WASZE podatki :), a nie miejsce pracy. 

Czy to już nie jest „bubel”? Czy teraz jest prawidłowa? Tego zapewne się dowiemy na najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy, na której zostanie poddana głosowaniu.

MY nie przestajemy mówić – sprawdzam.

Gdyby nie my, to i Wy byście się nie dowiedzieli o całej historii. Próżno szukać w uzasadnieniu nowej uchwały naszej małej zasługi.

A tak na marginesie – transparentność w wykonaniu lokalnych władz ma się JAKO TAKO 😉 dopiero dziś, po naszym telefonie do urzędu, projekt uchwały, którą się interesujemy od roku zawisł na stronie gminy (BiP) i można było mu się przyjrzeć z bliska.

Dla bardziej dociekliwych – pełna nazwa nowej uchwały: Uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dostępna jest tu: https://bip.bialobrzegi.pl/download/171/56345/projektdruk2023LVII21.pdf

Poprzednia uchwała tu: https://bip.bialobrzegi.pl/download/171/22440/Uchwalawskryteriow.pdf

Przeczytaj również