Wszystkie

No alerts found.

Zrzut ścieków – rzeka Pilica

Zrzut ścieków – rzeka Pilica
Wstecz

Zrzut ścieków – rzeka Pilica

24 listopada 2023

Rzeka Pilica jest odmieniana przez wszystkie przypadki i hołubiona za liczne walory: od perły turystycznej regionu, aż po bezcenny obszar chroniony. Tylko co my robimy dla jej ochrony?

Osoba z gminy Warka, w październiku br., opublikowała szokujące nagranie i zdjęcia przedstawiające spuszczanie ścieków z oczyszczalni w Warce do rzeki Pilicy. Dzięki jej uprzejmości publikujemy ponownie zdjęcia i nagranie na naszym profilu Facebook. Film miał ok 16 000 wyświetleń, post 107 udostępnień i niezliczoną ilość emotek oburzenia. 

Długo się nie zastanawialiśmy. Napisaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do gminy Warka z pytaniem o podanie informacji o podjętych działaniach ze strony Urzędu, w związku z zaistniałą sytuacją. Dodatkowo prosiliśmy o załączenie dokumentacji związanej z ostatnim przeglądem urządzeń wykonanym w Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Turystycznej w Warce oraz ostatnich 3 badań wody po oczyszczeniu, które trafiają do rzeki Pilica.

Otrzymaliśmy odpowiedź w skrócie: Urząd Miejski w Warce nie posiada ww. dokumentacji.

Nie czekaliśmy. Napisaliśmy zgłoszenie do WIOŚ. Dziś otrzymaliśmy pismo, które publikujemy na końcu strony, warto przeczytać całość. 

Wystawiono mandat karny

W dokumencie znalazły się również niepokojące dane, czyli znane już z katastrofy na Odrze… zasolenie wody. Jesteśmy w kontakcie z Zarządem Zlewni Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim i chcemy poznać dokumentację związaną z całością spraw dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych dla obszarów obejmujących Powiat Białobrzeski. Przy pierwszym piśmie nie udostępniono nam dokumentów. 

Mamy nadzieję, że nie tylko my badaliśmy i badamy sprawę, lecz odpowiedni urzędnicy z Warki także zajmowali się tym tematem i poinformują opinię publiczną o swoich wnioskach i działaniach naprawczych.

Jak wskazuje art 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego: Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Czy Polska lokalna to państwo z kartonu, że reagują mieszkańcy i ludzie działający oddolnie? Mamy jeszcze nadzieję, że nie. Pozostawiamy Wam ocenę całej sytuacji i zachęcamy do reagowania.

Nie bądźmy bierni na łamanie prawa! Nie obawiajmy się działać! Pamiętajcie, że reakcje oburzenia nie oczyszczają magicznie sumienia i nie spowodują, że sprawa się sama wyjaśnia.

Nas w tym wszystkim cieszy obecny finał sprawy i to, że jedna osoba zwróciła uwagę, podjęła działania. Dziękujemy!

Przeczytaj również