Wszystkie

No alerts found.

Bezradność przyrody – gniazda ptaków zniszczone w imię inwestycji

Bezradność przyrody – gniazda ptaków zniszczone w imię inwestycji
Wstecz

Bezradność przyrody – gniazda ptaków zniszczone w imię inwestycji

10 lipca 2023

Jaskółki brzegówki założyły swoje gniazda na terenach nadpilicznych w usypanych hałdach piachu, służącego do podniesienia terenu (zjęcia poniżej). Były właśnie w trakcie okresu lęgowego, kiedy ciężki sprzęt budowlany zaczął rozjeżdżać ich siedliska. 

Zareagowaliśmy natychmiast, nie tylko dlatego, że jaskółka brzegówka jest pod ŚCISŁĄ OCHRONĄ gatunkową, ale przede wszystkim, jest to ŻYWE ZWIERZĘ, które właśnie poprzez niedbalstwo przy pracach budowlanych, ginęło w męczarniach.

Nasze działania

Jeszcze w niedzielę 2 lipca, sprawdziliśmy stan faktyczny i ilość tych gniazd. Naliczyliśmy ich około 40-50. Niestety, niektóre, te uwidocznione na zgłoszeniu, były już rozjechane i bezpowrotnie zniszczone.

Od razu napisaliśmy podania do:

– Gminy Białobrzegi, która jest właścicielem tej działki, o wstrzymanie prac w celu zabezpieczenia siedliska.  Dostaliśmy zapewnienie, że gniazda są bezpieczne. 

Zwróciliśmy się też z apelem w tej sprawie do: 

– Starosty Białobrzeskiego – tutaj już w ciągu kilku dni sprawy zostały pokierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu

– Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – który przekazał sprawę do wyjaśnienia Gminie Białobrzegi i zobowiązał do przeprowadzenia działań, i poinformowania o wynikach podjętych czynności.

Odpowiedzi

Załączamy otrzymane 10.07.2023 pisma na końcu artykułu. Zachęcamy szczególnie do przeczytania pisma z naszej gminy – cytujemy: „siedliska gatunków chronionych (…) nie podlegają ochronie prawnej” – tu urzędnicy nie wskazali żadnego konkretnego artykułu z ustawy o ochronie przyrody, lecz powołali się na ten akt ogólne. Bardzo lubimy takie klarowne odpowiedzi, pozwalające na dowolność interpretacji.

Przegrana przyrody

Niestety, już we wtorek 4 lipca, mimo prowizorycznego zabezpieczenia jednej z hałd, reszta gniazd – szacujemy, że ponad połowa – została zniszczona, a piasek zrównany. Hałda ze zdjęcia, została zabezpieczona od frontu, lecz po bokach i z tyłu, gdzie gniazda także się znajdowały – już nie. Zauważyliśmy świeże ślady spychaczy i podebrany piasek. Inne miejsca lęgowe, które jeszcze w niedzielę miały się dobrze, także przestały istnieć w ciągu dwóch dni. Jak możemy przeczytać w piśmie do wykonawcy, odbyła się narada, ale co ona przyniosła? Gdzie jest notatka z narady?

Ze względu na podejrzenie łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt i o ochronie przyrody wezwaliśmy na miejsce także patrol Policji. Z interwencji została sporządzona notatka służbowa.

Co można było zrobić w trakcie realizacji budowy, aby było to zgodne z polskim prawem? Przede wszystkim w takiej sytuacji powinno się wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wydanie decyzji pozwalającej na usunięcie tych gniazd. Z tego, co już wiemy, żadna taka decyzja nie została wydana przez RDOŚ. 

Można było także wybudować sztuczną ścianę siedliskową i przenieść te gniazda w zastępcze miejsce, tak jak tu: https://www.prawo.pl/biznes/zlikwiduja-siedlisko-ptakow-bo-buduja-autostrade,147602.html – jednak najpierw należałoby się w ogóle zorientować, ze one tam są. Można było zabezpieczyć hałdy piachu siatkami, aby ptaki nie zakładały tam siedlisk. Wszystkie te czynności powinny być przeprowadzone zgodnie z literą prawa. Zaś gniazda założone na terenie budowy – zgłoszone do RDOŚ, bo ptak ten jest pod ścisłą ochroną.
Najważniejsze tytuły mediowe w Polsce rozpisują się od wielu lat o ochronie przyrody. O przyrodzie i środowisku również rozpisywał się wielokrotnie nasz włodarz.
Pięknie się pisze książki bo papier przyjmie wszystko. Cytujemy tylko jeden fragment jednej książki „Powiat białobrzeski. Przewodnik turystyczny” wydanie trzecie 2020. „Dolina Pilicy na całej swej długości granicach powiatu stanowi niezwykle cenną ostoję ptactwa. Występuje tu około 120 gatunków ptaków (…)”

To nie koniec

Z naszej strony 3x NIE. NIE dla bezprawnego niszczenia przyrody, NIE dla zabijania ptaków i NIE dla łamania prawa przez osoby, która mają dbać o dobrostan naszej społeczności.

Przed nami nie koniec batalii o szacunek do przyrody. Będziemy Was informować o rozwoju tej sprawy.

Zrobimy wszystko by nie umarła, tak jak jaskółki.

Dokumenty:

Galeria:

Film:

Przeczytaj również