Wszystkie

No alerts found.

E jak ETYKA

E jak ETYKA
Wstecz

E jak ETYKA

9 marca 2024

Trudne słowo o którym wiele osób sprawujących władzę, czy piastujących publiczne stanowiska, zapomina. Etyka osób sprawujących funkcje publiczne , bo dziś o tym, to zbiór zasad i wartości, które powinny kierować ich postępowaniem w wykonywaniu obowiązków.

Są przynajmniej dwie takie historie, które naszym zdaniem, nawiązują bezpośrednio do tematu i są związane z Białobrzegami.

PIERWSZA, to skarga na zachowanie burmistrza do rady Miasta i Gminy Białobrzegi, rozpatrywana w 2022 roku:

Pisaliśmy o tym – link w komentarzu. Każda kolejna Komisja rozpatrująca tę skargę, na której w tamtym czasie byliśmy, zachowywała się inaczej. Na pierwszej, jeden Radny wstrzymał się od głosu. Na kolejnej inni radni wstrzymali się od głosu, a na jeszcze innej omawianie skargi wykreślono z porządku obrad. Finalnie Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną, ale w jakim stylu. Przez większą część Sesji Rady Miasta i Gminy był komplet naszych Radnych, czyli 15 osób. Przy tym konkretnym głosowaniu, nie dość, że obraz przestał być nadawany/nagrywany, to niespodziewanie pięcioro Radnych było nieobecnych. Czterech z pozostałych na sali konferencyjnej radnych zagłosowało za uznaniem skargi na burmistrza za bezzasadną, natomiast kolejnych sześcioro Radnych wstrzymało się od głosu. Wszystko można wysłuchać – link również umieszczamy w komentarzu.

DRUGA, to sesja Rady Powiatu z czerwca 2023. Na tym posiedzeniu padły mocne słowa o oszustwach i fałszerstwach. Słowa padły z ust Pana Radnego Oziębło i były skierowane do Pana Starosty Korgula. Dyskusja toczyła się w sprawie remontu obok budynku ZOZ. Link do nagrania z posiedzenia zamieszczamy w komentarzu.

A Wy? Znacie zapewne inne historie, gdzie etyka „poszła” w zapomnienie. Jak jest w Waszych miejscowościach?

Przypominamy niektóre z kluczowych i ogólnych zasad etyki dotyczących zarówno radnych jak i włodarzy:

— Interes publiczny i dobro społeczności lokalnej: Powinni działać zgodnie z interesem publicznym i dbać o dobro mieszkańców, których reprezentują. Ich działania powinny służyć społeczności lokalnej.

— Zgodność z prawem: Powinni działać zgodnie z obowiązującym prawem i nie nadużywać swojej władzy.

— Bezstronność i bezinteresowność: Powinni działać obiektywnie, nie faworyzując żadnej grupy, czy interesu prywatnego. Unikać sytuacji, które mogłyby budzić podejrzenia o nieprawidłowe postępowanie.

— Odpowiedzialność: Są odpowiedzialni za swoje działania. Powinni wykonywać swoje zadania rzetelnie i z należytą starannością.

— Jawność: Powinni działać transparentnie, informując mieszkańców o swoich działaniach i podejmowanych decyzjach.

— Dbałość o interes publiczny: Powinni działać w taki sposób, aby służyć dobru ogółu mieszkańców, a nie tylko swoim prywatnym interesom.

— Unikanie konfliktów interesów: Nie powinni brać udziału w podejmowaniu decyzji, które mogą im przynieść osobiste korzyści. Powinni unikać sytuacji, które mogą budzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie.

Przeczytaj również