Wszystkie

No alerts found.

Statuty Sołectw

Statuty Sołectw
Wstecz

Statuty Sołectw

7 czerwca 2023

Cześć Mieszkanki i Mieszkańcy, czy wiecie, że:

1. W roku wyborczym prawdopodobnie, każdy nasz post i każde nasze działanie będzie uważane za polityczne? My się domyślamy, że tak będzie. Teraz każdy temat, stadionu, drzew, drogi, czy szkoły jest polityczny, a my oczywiście czyhamy tylko na te złote stołki.

2. Kadencje sołtysów i rad sołeckich dobiegły końca w marcu br., po czterech latach pełnych wyzwań?

W gminie Białobrzegi we wszystkich sołectwach burmistrz zarządził właśnie wybory na sołtysów i do rad sołeckich, które aktualnie się odbywają https://bip.bialobrzegi.pl/bia/wybory/wybory. Dokument, który reguluje te sprawy to statut sołectwa, który można znaleźć w BiP urzędu: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/statuty/solectwa

3. Statuty i uchwały są wszędzie i oddziałują na was bezpośrednio?

Statuty są m.in w:

– szkołach i przedszkolach oddziałując na wasze dzieci i wnuki

– gminach i powiatach – oddziałując na mieszkańców

– spółdzielniach

Kto je czyta i weryfikuje czy są zgodne z prawem? Niewielu? Dlaczego? Ponieważ ufamy, że nikt nie chce działać na czyjąś szkodę. Jednak rzeczywistość bywa różna, a nieznajomość prawa jednak szkodzi.

4. Statut sołectwa, najmniejszej jednostki organizacyjnej w Polsce to jeden z najważniejszych dokumentów? To takie „konstytucje”, które zawierają zbiór informacji o sołectwie, określają jego zadania, zakres działalności i organizacji. W statucie sołectwa MUSI znaleźć się SPOSÓB i zasady, na których WYBIERANY jest SOŁTYS i rady sołeckie, czyli dwa, z trzech organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys, rada sołecka).

5. Statuty w gminie Białobrzegi są niewłaściwe? Naruszenia, które zauważyliśmy, dotyczą organizacji wyborów do rad sołeckich i na sołtysów:

– Po pierwsze: nadano zebraniu wiejskiemu KOMPETENCJE ELEKCYJNE, podczas gdy ustawodawca w art. 36 ustawy o samorządzie gminnym, takich kompetencji dla Zebrania wiejskiego nie przewidział; ZEBRANIE WIEJSKIE, według ustawodawcy, ma TYLKO i wyłącznie charakter UCHWAŁODAWCZY. To ludzie, Wy – mieszkańcy danego sołectwa, maja taką moc, aby wybrać sobie sołtysa i radę sołecką, a nie zebranie wiejskie, o czym także mówi ten sam art. 36 ustawy o samorządzie gminnym

– Po drugie: narzucono, jako warunek niezbędny do przeprowadzenia wyborów – quorum, czyli niezbędną ilość mieszkańców danego sołectwa, która powinna wziąć udział w takim zebraniu wiejskim, aby podczas niego, można było dokonać ważnych wyborów sołtysa i rad sołeckich.

6. W lutym br. Rada Gminy, wprowadziła zmiany w zapisie naszych statutów? Jakakolwiek zmiana w statucie sołectwa MUSI być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Czyli zapytaniem mieszkańców sołectw o zdanie, co do wprowadzanej zmiany – jest to wymóg ustawowy.

Zrobiono to poprzez konsultacje o których zapewne duża część z was dowiaduje się teraz. Dotyczyły one wyznaczenia daty przeprowadzenia wyborów.

Czy ktoś z Was o tym wiedział? Czy ktokolwiek z Was wziął w nich udział?

Spodziewamy się, że odpowiedź brzmi – nie.

A dlaczego?

Bo te konsultacje tak właśnie miały przebiec – bez echa i to w niecałe 20 dni. Sami dowiedzieliśmy się o nich po czasie. Trudno. Raportu nie znajdujemy. Ale o prawidłową wykładnię prawa należy walczyć i jej pilnować. Nieprawidłowości wymienione wyżej zgłosiliśmy stosownej instytucji.

Dlaczego?

To są WYBORY – nie ogólnopolskie, ale równie ważne. W demokratycznym państwie wymagamy poszanowania prawa. To nie są TYLKO wybory na sołtysa… to sprawdzian z naszej demokracji, uwzględniania zasad przejrzystości i kontroli.

#bialobrzegi #białobrzegi #wybory #sołtysi #sołectwa #działania #jawność #działaniastrażnicze #watchdog

Przeczytaj również